Ehitus- ja betoonitööd 2023

Silohoidla projekteerimine ja ehitus

Seinte pikkus 77 m, hoidla puhas laius 9 m, betoonpõrand ja -platsid kokku 1010 m². Tellija: Parduse talu

Eramu abihoone vundamendi ehitus ja tuletõkkemüüri parandustööd

Plaatvundament 108 m², tuletõkkemüüri kõrgus 4 m, pikkus 32 jm. Tellija: eraisik

Betoonpõranda ehitus

Betoonpõranda soojustamine, armeerimine ja betoneerimine 187 m². Tellija: Viljandi Babtistikirik

Silohoidla seinte pesu ja kaitsevõõpamine

Tellija: KESA-AGRO OÜ

Tööpinkide aluste tasandusvalu

Tasandusvalu isetiheneva betooniseguga. Tellija: Natural AS

Betoonijääkide purustamine

Betoonijääkide purustamine betoonikääridega ja raua eraldamine betoonist. Tellija: VESKIMÄE AS

Freesimistööd

Lauda põrandate karestamine, tellija Triigi Farmer OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Raikküla Farmer OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Külmsoo OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Selja OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Männituka Farm OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Kuie Põllumajandusühistu

Lauda põrandate karestamine, tellija Villa Piim TÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Ranna Farm OÜ

Projekteerimistööd

Silohoidla ehitusprojekti koostamine

Silohoidlate rekonstrueerimisprojektide koostamine

Vedelsõnnikuhoidla ehitusprojekti koostamine

Korteri mõõdistusprojekti koostamine ja andmete korrastamine ehitisregistris

Punkerkuivatite hoone lammutusprojekti koostamine

Rohujahuveski hoone lammutusprojekti koostamine

Ükski mure pole bet