Lammutustööd

Meie hallata on lammutus- ja pinnasetööde teostamiseks sobiv masinapark, kuhu kuuluvad 32t kivipurusti22 tonnine kopp, lisana betooni-käärid ja betoonipiik5 tonnine 3D sahaga roomikkraanaauto ja betoonifrees. VSV Betooni kaubikud on varustatud elektriga ning kaasaegsete töövahenditega, mis võimaldavad töö tegemist ka asustusest kaugemal asuvates paikades.

Purustame teie vanad betoonijäägid

Betoonikääridega lõikame ülearu suured betooni jäägid (paneelid, postid vms) paraja suurusega tükkideks ning 32 tonnine kivipurusti purustab kõik, kaasa arvatud rauda sisaldavad betooni-jäägid, tellised jms 8-32 mm fraktsiooniga killustikuks.

 

Ehitiste lammutamine + lammutusprojekt
  • lammutusprojekti koostamine
  • vana ehitise lammutamine
  • lammutusjääkide äravedu ja utiliseerimine
  • pinnase korrastamine ja planeerimine
  • nõuetekohase dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine kohalikus omavalitsuses
Ükski mure pole bet