Lauda põrandate karestamine

Loomade käiguteed laudas on libedad?

Meil on teile tõhus ja soodne lahendus!

Spetsiaalse freesiga karestame betoonpõrandad laudas. 1000 m² pinna karestamiseks kulub 2…3 päeva ning teenuse hind on taskukohane. Karestatavaid pindu ei ole vaja eelnevalt põhjalikult puhastada, sõnnikukäigu karestamiseks piisab lihtsalt käigu kraabiga puhtaks lükkamisest. Frees töötab bensiinimootoriga ega vaja elektrit. Freesitava jälje sügavust ja vahesid on võimalik reguleerida.

Loomade käiguteede karestamine freesiga on alternatiivne lahendus muudele kallimatele lahendustele!
Frees - soonemuster

Kuna töötame erinevates lautades, pöörame tähelepanu ka bioloogiliste ohtude vältimisele. Selleks puhastame freesimasinat survepesu ja kuuma auruga (145 °C) ning pihustame üle Virkon S (2%) lahusega. Meie töötaja kannab ühekordset kaitseülikonda ja kaitsekindaid. Jalanõud desinfitseerime Desomati abil.

SOONEMUSTER

Lauda põrandate karestamiseks pakume soonemustrit. Muster sobib sõnnikukäigudele, söötmisaladele, koridoridele, ootealadele ja ülekäiguteedele.

  • Jälje sügavus: 3 (+/- 1) mm
  • Soonte vahed: 15…25 mm
Oleme alates 2016. aastast põrandaid karestanud enam kui 50-s erinevas Eesti laudas!
Frees1
Frees2
Ükski mure pole bet