Betoonitööd

 • Vundamendid
 • Soklid
 • Põrandad
 • Platsid
 • Seinad
 • Tugimüürid
 • Tugipostid
 • Vahelaed
 • Trepid
 • Astmed
 • Kaldteed
 • Pandused
Previous slide
Next slide

Betoonitöödele spetsialiseerunud

Betoneerimise hind sõltub materjalivalikust, töö keerukusest, mahust ja asukohast. Materjalivalik sõltub omakorda hoone või rajatise kasutusotstarbest ning keskkonnast kus rajatav ehitis asub. Seega, iga ehitis on ainulaadne ning vajab eraldi lähenemist, enamasti ka ehitusprojekti.

Näiteks vana betoonpõranda renoveerimiseks ehitusluba ega ehitusprojekti ei nõuta, samas on inseneri poolt koostatud tööprojekt siiski soovitatav. Nii võib kindel olla, et valatav põrand vastab selle kasutusotstarbele ja keskkonnale, et oleks tagatud soovitud vastupidavus.

Meilt on võimalik tellida töö koos tööprojektiga!

Ükski mure pole bet