Mahutite, pumplate ja kanalite ehitus

Armeerime, rakestame ja betoneerime veekindlaid raudbetoonist mahuteid, pumplaid ja kanaleid. Aluse ehitusest ehitise lõppviimistluseni!

Tehtud tööd:
  • Survetõstepumpla Peetri alevikus, Harjumaal

  • Reoveepuhasti mahutid Liiva külas, Muhu saarel

  • Reoveepuhasti mahutid Kuusalus, Harjumaal

  • Reoveepuhasti mahutid Tilsi külas, Põlvamaal

  • Kütteainepunker Sindi alevikus, Pärnumaal

  • Õlieraldus/settimisbassein ja rb settekraavid Viljandimaal

  • Kanalid ja pumplad laudahoonete rekonstrueerimisel

20210420_160425_K
Liiva RVP 2021
Raudbetoonist mahutid 2019
Raudbetoonist mahutid 2019
Kütteainepunker 2016
Reoveepuhasti mahutid 2018
Raudbetoonist mahutid 2019
Kütteainepunker 2016
Raudbetoonist mahutid 2019
Liiva reoveepuhasti
Peetri survetõstepumpla
20201229_143422_K
Peetri survetõstepumpla
20201125_160249
Ükski mure pole bet