Põllumajandushoonete ehitus ja rekonstrueerimine

Oleme usaldusväärsed partnerid põllumajandustootjatele, kellele pakume betoonitööde kõrvalt ka mitmesuguseid ehitusteenuseid. Oleme rekonstrueerinud, remontinud ja korrastanud loomalautasid ja küüne, rajanud silohoidlaid, valanud betoonplatse. Kõik senised tööd on täitnud tellijate ootusi, tööd on teostatud nõuetekohaselt, plaanipärase hinnaga ning kokkulepitud tähtajaks.

Spetsiaalselt põllumajandustootjatele pakume:
 • lauda ehitamine ja rekonstrueerimine
 • lauda põrandate, seinte ja lagede puhastus
 • lauda lupjamine
 • lauda põrandate karestamine freesiga
 • üldehituslikud remonditööd laudas (akende ja uste vahetus, uksepõskede ehitus, fassaaditööd, viimistlustööd jne)
 • silohoidla ehitus
 • vana silo- või sõnnikuhoidla taastusremont
 • küüni ehitus ja rekonstrueerimine
 • söödahoidla ehitus ja rekonstrueerimine
 • betoonist teede ja platside ehitus
 • betoonitööd (põrandate, barjääride, müüride, kaldteede jms valamine) 
Avaleht 01
Lauda rekonstrueerimine 2018
Tehtud tööd:
 • lauda rekonstrueerimine Pärnumaal (Surju PM OÜ)
 • lauda rekonstrueerimine Harjumaal (Metsaküla Piim AS)
 • lauda osaline rekonstrueerimine Pärnumaal (WEISS OÜ)
 • lauda rekonstrueerimine Läänemaal (Makolec OÜ)
 • silohoidla ehitus Lääne-Virumaal (Laekvere PM OÜ)
 • silohoidla ehitus Pärnumaal (Piistaoja Katsetalu OÜ)
 • silohoidla ehitus Läänemaal (TÜ Kõresilla)
 • silohoidla ehitus Pärnumaal (Surju PM OÜ)
 • silohoidla ehitus Viljandimaal (Parduse talu)
 • vedelsõnnikuhoidla ehitus Pärnumaal (Uue Oidremaa OÜ)
 • lauda otsaseina fassaaditööd Harjumaal (Metsaküla Piim AS)
 • küüni rekonstrueerimine Pärnumaal (WEISS OÜ)
 • põrandate karestamine freesiga enam kui 60-s laudas üle Eesti
Lauda rekonstrueerimine 2014
Lauda rekonstrueerimine 2018
Silohoidla 2012
Tootmiskompleksi varujalune 2016
Ükski mure pole bet