Ehitus- ja betoonitööd 2022

Kuivati ja hakkehoidla hoonete lammutamine ja betoonijääkide purustamine

Hoonete lammutamine, betoonijääkide purustamine ja lammutusjääkide utiliseerimine. Tellija: Natural AS

PVC halli plaatvundamendi ehitus

Aluse ehitus, raudbetoonist plaatvundamendi ehitus 1092 m²Tellija: Natural AS

Tööpinkide aluste tasandusvalu

Tasandusvalu isetiheneva betooniseguga. Tellija: Natural AS

Sissesõidutee ja platsi betoneerimine

Betooni valamine ja lihvimine. Tellija: eraisik

Veepuhastusjaama laiendus

Üldehitus ja betoonitööd vundamendist katuseni. Tellija: Terrat AS

Freesimistööd

Lauda põrandate karestamine, tellija Kõljala Põllumajanduslik OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Valjala Põllumajanduslik OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Metsaküla Piim AS

Lauda põrandate karestamine, tellija Sarapiku Farm OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Võhmuta PM AS

Lauda põrandate karestamine, tellija Kure Mõis OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Tartu Agro AS

Lauda põrandate karestamine, tellija Eesti Lihaveisekasvatajate ühistu

Lauda põrandate karestamine, tellija Kirbla OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Nigula Piim OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Sadala Piim OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Kaska-Luiga OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Mikumardi OÜ

Lauda põrandate karestamine, tellija Sargvere Põllumajandusühistu

Projekteerimistööd

Noorloomalauda rekonstrueerimisprojekti koostamine

Silohoidla laiendusprojekti koostamine

Elamu-kauplus-garaaži hoone lammutusprojekti koostamine

Abihoone muudatusprojekti koostamine

Nõustamine ja toimingud ehitisregistris PVC halli kasutusloa taotlemiseks

Ükski mure pole bet