Ehitus- ja betoonitööd 2013

Silohoidla ehitus Lääne-Virumaal

Silohoidla rajamine (1300 m²), teede ja platside betoneerimine (650 m²). Tellija: VMT Ehitus AS

Loomalauda rekonstrueerimine Pärnumaal

Surju lauda rekonstrueerimine (2130 m²). Tellija: VMT Ehitus AS

Lauda põrandate rekonstrueerimine Pärnumaal

Lauda põrandate armeerimine ja betoneerimine (1017 m²). Tellija: WEISS OÜ

PVC halli põrand Viljandimaal

Põranda armeerimine ja betoneerimine (1050 m²). Tellija: Flint Kaubandus OÜ

Teenindusplatsid Pärnumaal

Platside betoneerimine (873 m²). Tellija: Surju PM OÜ

Vundamendikannude ehitus

Vundamendikannude armeerimine ja betoneerimine (26 m³). Tellija: Metest Metall OÜ

Laudahoone värskendusremont Harjumaal

Fassaadi ehitus (240 m²), katuse vahetus (480 m²), lauda ukseavade viimistlemine (10 tk). Tellija: Valingu Mõis AS

Muud üldehitus- ja betoonitööd

Soklipaneelide paigaldus (240 m²). Tellija: MR Vaader OÜ

Lauda põrandate betoneerimine (1700 m²) ja üldehitustööd. Tellija: Metsaküla Piim AS

Väiksemate põrandate betoneerimised Viljandimaal Pärlin AS-le ja eraisikutele

Väiksemad remonditööd Toom Tekstiil AS-le Viljandis ja Dadadoctor OÜ-le Harjumaal

Ükski mure pole bet