Ehitus- ja betoonitööd 2018

Noorloomalauda rekonstrueerimine Raplamaal

Laudahoone rekonstrueerimine, lägamahuti, teede ja platside ehitus. Tellija: OÜ Makolec

Tahkesõnnikuhoidla ja teenindusplatsid Raplamaal

Tahkesõnnikuhoidla ja rb teenindusplatside ehitus (1253 m²). Tellija: Tulundusühistu Kõresilla

Reoveepuhasti mahutid Tilsi külas Põlvamaal

Raudbetoonist mahutite ehitus. Tellija: Terrat AS

Plaatvundament Põlvamaal

Puurkaev-pumpla rb plaatvundamendi ning mahuti ja pumpade betoonaluse ehitus. Tellija: Terrat AS

Vundamendi soojustamine ja hüdroisoleerimine Tartus

TÜ Kliinikumi vundamendi soojustamine ja hüdroisoleerimine, betoonpanduse ehitus (230 jm). Tellija: Terrat AS

Hapinkujaama põrand Viljandimaal

Hapnikujaama põranda betoneerimine (390 m²). Tellija: Pärlin AS

Spordihoone põrand Viljandimaal

Spordihoone põranda betoneerimine (401 m²). Tellija: Pärlin AS

Betoonpõrandad

Tootmishoone põranda betoneerimine (1162 m²). Tellija: AS VMT Ehitus

Kortermaja keldri põranda betoneerimine (200 m²). Tellija: Pärlin AS

Kaupluse põranda betoneerimine (108 m²). Tellija: Pärlin AS

Põranda betoneerimine (220 m²). Tellija: Estiko Investeeringute AS

Freesimistööd

Lauda põrandate karestamine (1350 m²). Tellija: Lõpe Agro OÜ

Lauda põrandate karestamine (1100 m²). Tellija: Nopri talu

Lauda põrandate karestamine (2000 m²). Tellija: Rebruk Farm OÜ

Lauda põrandate karestamine (1800 m²). Tellija: Torma POÜ

Lauda põrandate karestamine (1130 m²). Tellija: Sargvere PÜ

Lauda põrandate karestamine (780 m²). Tellija: Kõpu PM OÜ

Lauda põrandate karestamine (170 m²). Tellija: Muuga PM OÜ

Lauda põrandate karestamine (180 m²). Tellija: Uue Oidrema OÜ

Lauda põrandate karestamine (1100 m²). Tellija: Aravete Agro AS

Lauda põrandate karestamine (300 m²). Tellija: Sarapiku Farm OÜ

Lauda põrandate karestamine (1185 m²). Tellija: Mäo Põllumajandusühistu

Lauda põrandate karestamine (4700 m²). Tellija: Tartu Agro AS

Lauda põrandate karestamine (280 m²). Tellija: Eesti Tõuloomakasvatajate ühistu

Lauda põrandate karestamine (670 m²). Tellija: Idavere Mõis OÜ

Ükski mure pole bet