Ehitus- ja betoonitööd 2019

Silohoidla Pärnumaal

Kahe boksiga silohoidla ehitus (904 m²). Seinte kõrgus põrandast 3,1 m, silohoidla pikkus 36,3 m, laius 24,9 m, maht 2602 m³. Tellija: Surju PM OÜ

Silohoidla seinte taastusremont ja teenindusplatsi ehitus Läänemaal

Silohoidla seinte taastusremont, silomahlade kogumismahuti paigaldus. Teenindusplatsi aluse ehitus, armeerimine ja betoneerimine (420 m²). Tellija: Nigula Piim OÜ

Reoveepuhasti mahutid Kuusalus Harjumaal

Raudbetoonist mahutite ehitus. Tellija: AS Terrat

Tootmishoone põrand Raplamaal

Põranda armeerimine ja betoneerimine (1670 m²). Tellija: OÜ Rapla Metall

Teraviljahoiustamise hoone põrand Läänemaal

Põranda aluse ehitus, armeerimine ja betoneerimine (1533 m²). Tellija: OÜ Kärneri-Jõe

Laohoone põrand Tallinnas

Laohoone põranda armeerimine ja betoneerimine (1185 m²) + laohoone olmeploki põrandate betoneerimine (137 m²). Tellija: AS VMT Ehitus

Muuga sadamahoone põranda aluspind

Põranda aluse ehitus (810 m²). Tellija: OÜ Tartu Teenuse

Töökoda Viljandis

Töökoja seinte ja lagede puhastus ja valgendamine, põranda betoneerimine (322 m²). Tellija: AS ATKO Haldus

Söödahoidla lammutus Pärnumaal

Vana söödahoidla (küüni) lammutus (499 m²). Tellija: Surju PM OÜ

Vundamendi ja põranda lammutus Türil

Rb põranda, kannude ja sokliosa lammutus ja betoonijääkide purustamine (460 m²). Tellija: AS Vändra Tare

Kivi- ja betoonijääkide purustamine

Vanade kivi- ja betoonijääkide purustamine 32T purustiga. Tellija: OÜ Kärneri-Jõe

Betoonijääkide purustamine Pärnumaal. Tellija: OÜ TLlõiked

Silohoidla põrand Lääne-Virumaal

Olemasoleva silohoidla põranda aluse ehitus, armeerimine ja betoneerimine (285 m²). Tellija: AS Võhmuta PM

Küüni põrand Viljandimaal

Küüni põranda betoneerimine (185 m²). Tellija: Enn Juhkami talu

Tootmishoone põrand Viljandis

Tootmishoone põrandaosa betoneerimine (21 m²). Tellija: AS Hermseal

Freesimistööd

Lauda põrandate karestamine (620 m²). Tellija: OÜ Kesa-Agro

Lauda põrandate karestamine (900 m²). Tellija: OÜ Aatmaa

Lauda põrandate karestamine (3300 m²). Tellija: Kõljala Põllumajanduslik OÜ

Lauda põrandate karestamine (1600 m²). Tellija: OÜ Kure Mõis

Lauda põrandate karestamine (1150 m²). Tellija: AS Metsaküla Piim

Lauda põrandate karestamine (1550 m²). Tellija: JK Otsa talu OÜ

Ükski mure pole bet