Ehitus- ja betoonitööd 2021

Survetõstepumpla Peetri alevikus Harjumaal

Aluse ehitus, armeerimis- ja betoneerimistööd, laepaneelide paigaldus, katuse ja fassaaditööd ning siseviimistlus. Survetõstepumpla hoone koosneb tehnoruumist ja kahest 300 m³ mahutavusega raudbetoonist veemahutist. Mahutite seinte kõrgus 4,75 m ja kogupikkus 65,5 jm – valatud kõik ühe korraga. Tellija: Terrat AS

Reoveepuhasti mahutid Muhu saarel

Raudbetoonist mahutite ehitus, kogumahutavusega 390 m³. Seinte kõrgused 3,3 – 5,8 m. Monoliitsete rb vahelagede ehitus mahutitele. Tellija: Terrat AS

Ükski mure pole bet