Betoonpõrandate kvaliteedinõuded

Betoonpõranda kasutusotstarbest sõltub, millised on olulised nõuded konkreetse betoonpõranda kvaliteedile. Siin on mõned küsimused, millele peaks iga betoonpõranda tellija enne põranda tellimist vastama ja millega peaks üks asjatundlik ehitaja ka arvestama:

  • Milline on põranda kasutusotstarve? Kas tegemist on eluruumi, keldri, bürooruumi, laoruumi, garaaži või tööstuse põrandaga?
  • Millises keskkonnas hakkab põrand olema? Kas väli- või sisetingimustes, kuivas või niiskes keskkonnas? Kas betoonpõrand puutub kokku soolade või kemikaalidega?
  • Millised koormused põrandale mõjuvad? Kas põrand peab kandma raskeid materjale, seadmeid, kõrgeid laoriiuleid, koormaga tõstukit või muud sellist?
  • Kas betooni pind kaetakse täiendavalt mingi põrandakattematerjaliga või pindamisainega?

 

Lähtuvalt vastustest saab paika panna kõige tähtsamad nõuded konkreetse põranda puhul ning valida vastavalt sobivaimate omadustega betoon ning pinnatöötlusmeetodid.

Põranda kasutamise seisukohalt tähtsad kvaliteedi näitajad juhendi BÜ7 2018 järgi on:

  • betoonpõranda tasasus ja sirgus, kvaliteediklassid A0, A, B või C (millest kõrgeim on A0);
  • kulumiskindlus, kvaliteediklassid 1, 2, 3 või 4 (millest kõrgeim on 1);
  • pragunemine, kvaliteediklassid I, II, III või IV (millest kõrgeim on I).

 

Kvaliteediklassid märgitakse seega vastavalt näiteks A-3-III (eluruumide ja büroode põrandakatetega kaetavad põrandad, siseruumid).

Betoonpõranda suurima lubatud astmelisuse, tasasuse hälbe, kulumise ja pragude laiuse millimeetrites vastavates kvaliteediklassides leiab Eesti Betooniühingu juhendist BÜ7 2018.

Kõik postitused

Ükski mure pole bet