Teenused

Põllumajandushoonete ehitus ja remont

Oleme usaldusväärsed partnerid põllumajandustootjatele, kellele pakume betoonitööde kõrvalt ka mitmesuguseid ehitusteenuseid. Oleme rekonstrueerinud, remontinud ja korrastanud loomalautasid ja küüne, rajanud silohoidlaid, valanud betoonplatse. Kõik senised tööd on täitnud tellijate ootusi, tööd on teostatud nõuetekohaselt, plaanipärase hinnaga ning kokkulepitud tähtajaks.

Tööde valmimise edukuse tagab eelkõige oskuslik projektijuhtimine - eelarvestamine, tööde planeerimine ja korraldamine, tööjõu hankimine ja juhtimine, materjalide tellimine, kohustusliku dokumentatsiooni koostamine, klientide ja hankijatega suhtlemine. VSV Betoon eesmärgiks ongi pakkuda kliendi ootustele vastavat ehitusteenust – kvaliteetset, taskukohast ja tähtaegselt valmivat.

Spetsiaalselt põllumajandustootjatele pakume:

 • lauda ehitamine ja rekonstrueerimine
 • lauda põrandate, seinte ja lagede puhastus
 • lauda lupjamine
 • lauda põrandate (loomade käiguteede) karestamine/freesimine UUS!
 • üldehituslikud remonditööd laudas (akende ja uste vahetus, uksepõskede ehitus, fassaaditööd, viimistlustööd jne)
 • silohoidla rajamine
 • küüni ehitus ja rekonstrueerimine
 • koresöödahoidla ehitus ja rekonstrueerimine
 • betoonist teede ja platside ehitus
 • betoonitööd (põrandate, barjääride, müüride, kaldteede jms valamine)

Tehtud tööd:

 • Lauda rekonstrueerimine Pärnumaal (Surju PM OÜ)
 • Lauda rekonstrueerimine Harjumaal (Metsaküla Piim AS)
 • Lauda osaline rekonstrueerimine Pärnumaal (WEISS OÜ)
 • Silohoidla rajamine Lääne-Virumaal (Laekvere PM OÜ)
 • Silohoidla rajamine Pärnumaal (Piistaoja Katsetalu OÜ)
 • Loomade käiguteede karestamine Harjumaal (Metsaküla Piim AS)
 • Lauda otsaseina fassaaditööd Harjumaal (Metsaküla Piim AS)
 • Küüni rekonstrueerimine Pärnumaal (WEISS OÜ)

Loomade käiguteed laudas on libedad ja loomade kukkumised sagedased?

Meil on teile lahendus.

Karestame spetsiaalse freesiga betoonpõrandad laudas. 1000 m² pinna freesimiseks kulub 2-3 päeva ning teenuse hind on taskukohane. Karestatavaid pindu ei ole vaja eelnevalt põhjalikult puhastada, sõnnikukäigu karestamiseks piisab lihtsalt käigu kraabiga puhtaks lükkamisest. Loomi masin ei hirmuta ega häiri, tekitab pigem uudishimu. Frees töötab bensiinimootoriga ega vaja elektrit. Lõikab korraga sügavuseni 1-15 mm, jälje sügavust ja vahesid on võimalik reguleerida. Loomade käiguteede karestamine freesiga on alternatiivne lahendus muudele kallimatele lahendustele. Samas juhime tähelepanu, et kogu lauda käiguteede karestamine ei pruugi olla otstarbekas, kuna kulutab looma sõrgasid kiiremini, kui need jõuavad kasvada. Mõistlik on pinnakatteid kombineerida, näiteks sõnnikukäigud karestada ja söömisalad katta kummimattidega.

Bioloogilise ohu vältimiseks kasutusele võetavad meetmed:

Freesi puhastamine:

 • I etapp survepesu
 • II etapp kuuma auru pesu +145 ºC (3,5 bar)
 • III etapp Virkon S (2% lahus) pihustamine

Meie töötaja:

 • Ühekordne kaitseülikond
 • Ühekordsed kilesussid
 • Ühekordsed kaitsekindad
 • Kaasas kantav Desomatt jalanõudele

Auto desinfitseeritakse objektile tulles ja lahkudes.


Lisaks on meil muljetavaldav portfoolio laseriga üles mõõdetud ja arhitektiprogrammi skänneeritud lautadest. Hoone mõõdistamise teenust on tellitud enamasti selleks, et aidata paremini planeerida lauda rekonstrueerimist või remonditöid. Mõõdame üles olemasoleva hoone ning koostame tegelikkusele vastavad kahe- ja kolmemõõtmelised joonised, mis sobivad edasiseks projekteerimiseks. Hoonete ülesmõõtmise ja 3D modelleerimise teenuse kohta leiab täpsemat infot siit.