> VSV Betoon

Teenused

Hoonete ülesmõõtmine ja 3D modelleerimine

Tegelikkusele vastavad algandmed ning tellija ja ehitaja ühtne arusaam soovitud tulemusest aitavad olulisel määral kaasa ootuspärase tulemuse saavutamisele ehitamisel. Kasutame ära kaasaegset tehnoloogiat, et hankida õiged hoone/ruumi mõõtmed ja luua visuaalne pilt olemasolevast olukorrast ning seejärel oodatavast lõpptulemusest.

Laseri Leica 3D Disto abiga mõõdame üles teie remonti või ümberehitamist vajava hoone või hoone osa (nii seest kui väljast), samuti olemasolevad (või tulevased) seadmed ja masinad, mis peaksid rekonstrueeritavasse hoonesse sobituma. Seejärel visandame selle üks-ühele arhitektiprogrammi ArchiCAD 21. Täiustades saadud jooniseid teiepoolsete soovidega, saame koostada projekteerimisvalmidusega visandi just teie vajadustele vastavast hoonest või hoone osast.

Lisaks pakume olemasolevate (tava)jooniste ümbermodelleerimise teenust. On väga tavaline, et joonistes esineb vigu. Ka väike viga joonisel võib põhjustada ootamatuid väljaminekuid või mitteoodatud lõpptulemust. Selleks puhuks modelleerimegi joonised ümber 3D vaatesse, mis reedab kõik vastuolud joonistel. Ruumilised visandid joonistest võimaldavad tellijal väga tõetruult tutvuda enda tellitud tootega.


  • Veljo Palanen
  • mõõdistaja/modelleerija
  • VSV Betoon OÜ
  • veljo.palanen@gmail.com
  • (+372) 55669358


Tehtud tööd: