Hinnaküsimine ja tellimine

Selleks, et hinnapakkumised erinevatelt ehitajatelt oleks omavahel võrreldavad ja ehituse käigus ei tekiks ootamatult suuri lisakulusid, tasub ehituse tellijal endal panustada korraliku hinnapäringu koostamisse, kus lisaks ehitusprojekti esitamisele täpsustatakse tööde loetelu, mahud ja täiendavad soovid. Jäädes tööde loetelu ja mahtude kirjeldustes üldsõnaliseks on ehitajal võimalus materjalivalikuga mängida. Nii tulekski hinnapakkumiste võrdlemisel välja selgitada pakkumiste sisulised erinevused. Parim hind ei pruugi olla parim oma sisult.

Hinnaküsimisel on soovitav esitada:

  • kaaskiri ehk hinnapäring – soovitud tööde üldine kirjeldus, objekti asukoht, tööde tegemise orienteeruv aeg, erisoovid, täpsustused, tellija kontaktandmed;
  • tööde loetelu ja mahud;
  • joonised pdf või dwg formaadis;
  • seletuskiri.

Kui tegemist on väikese remondi- või parendustööga, siis piisab ka ainult kaaskirjast, millele on soovitavalt lisatud fotosid olemasolevast olukorrast.

VSV Betoon püüab alati koostada hinnapakkumisi nii, et klient mõistab täielikult, mida ta saab. Seetõttu on meie puhul iseloomulik, et teeme hinnapakkumiste koostamisel tavapärasest rohkem. Näiteks esitame põhjaliku tööde- ja materjalide loetelu või lisame vajadusel illustreeriva joonise või visandi töö osast, millele pakkumist küsitakse. Kõik selleks, et tagada tellijale oodatud lõpptulemus ja fikseeritud hind. Aastate pikkuse projektijuhtimiskogemusega tagame ka tähtaegselt valmiva töö.

Töö tellimiseks on alati vajalik tellimuse kinnitamine. Selleks aktsepteerime järgmisi võimalusi:

  • tellija volitatud esindaja omakäeline allkiri hinnapakkumisel;
  • tellija volitatud esindaja digi-allkiri hinnapakkumisel;

Sõltuvalt töö iseloomust ja mahust võib olla vajalik ka eraldi töövõtulepingu sõlmimine. Sellisel juhul tehakse vastav märge hinnapakkumisele. Hinnapakkumine on töövõtulepingu lahutamatu osa.

Uute klientide puhul võib olla vajalik kas osaline või täielik ettemaksu tasumine. Ettemaksu tasumise tingimus sõltub krediidihinnangust, mille koostame avalikult kättesaadavate andmete põhjal. Korrektse käitumisega tellijatele anname 7 päevase maksetähtaja. Püsiklientidele anname 14 kuni 21 päevase maksetähtaja. Peame väga oluliseks arvete õigeaegset tasumist.

Hinnapäringu esitamiseks võtke ühendust e-postil info@vsvbetoon.ee või telefonil (+372) 56967987


Meeldivat koostööd soovides

Veiko Palanen

juhatuse liige/projektijuht
VSV Betoon OÜ
veiko.palanen@gmail.com
(+372) 56967987