Betoonile spetsialiseerunud meeskond
Me armastame betooni. Raudbetoon on kindel valik hoone konstruktsioonide valmistamisel. Oma oskuslike kätega vormime terasest ja betoonist vastupidavaid konstruktsioone ja tarindeid.

Kogemustest omandatud teadmised ja oskused
Pikaajaline pühendunud tegutsemine mistahes alal annab hindamatuid kogemusi. Me teame, kuidas betooniga ümber käia. Ettevõtte on küll noor, kuid meie töötajatel on aastate jooksul väljakujunenud vilumused betooni vormimiseks.
Kaasaegne tehnoloogia
Kvaliteetse töö tagab tellija ja ehitusmeeskonna ühtne arusaam soovitud tulemusest. On väga tavaline, et joonistes esineb vigu. Ka väike viga joonisel võib põhjustada ootamatuid väljaminekuid või mitte oodatud lõpptulemust. Selleks puhuks modelleerime joonised ümber 3D vaatesse ArchiCAD 21 programmiga, mis reedab kõik vastuolud joonistel. Ruumilised visandid joonistest võimaldavad tellijal väga tõetruult tutvuda enda tellitud tootega. Kasutame ära kaasaegset tehnoloogiat, et klient saaks oodatud tulemuse.
Avatud hinnapoliitika
Betoneerimise hind sõltub materjalivalikust, töö keerukusest, mahust ja asukohast. Materjalivalik sõltub omakorda hoone või rajatise kasutusotstarbest ning keskkonnast kus rajatav ehitis asub. Püüame alati koostada hinnapakkumisi nii, et klient mõistab täielikult, mida ta saab. Vajaduse korral lisame hinnapakkumisele illustreeriva joonise või visandi töö osast, millele pakkumist küsitakse.
Kindlad koostööpartnerid
Ehitis koosneb erinevatest materjalidest, detailidest ja tehnosüsteemidest, mis kõik on omavahel seotud. Ei saa teha betoonitöid ilma aluspinna ettevalmistuseta või paigaldada aknaid-uksi kui pole seinu. Selleks, et pakkuda terviklahendust hoone või rajatise valmistamiseks, teeme koostööd kindlate ettevõtetega. Oskusliku projektijuhtimisega tagame taskukohase hinna, kvaliteedi ja tähtaegselt valmiva töö.